Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Tüm faaliyetlerimizde çevresel ayak izini azaltmayı, sürekli iyileştirme ve geliştirme yapmayı, doğal kaynakları etkin ve sürdürülebilir şekilde kullanmayı, çevrenin korunmasını, ulusal ve uluslararası mevzuata tam uyumu, faaliyetlerimiz sırasında oluşan kirliliği öncelikli olarak kaynağında azaltmayı, atıkları yeniden kullanmayı, yeniden kullanılamayan atıkları geri dönüşüme göndermeyi ve en çevreci yöntemlerle bertaraf etmeyi çevre politikamızın ana çerçevesi olarak kabul ederiz.

Bu politika doğrultusunda;

      • Çevresel risk ve fırsatlarını değerlendirerek çevre performansını sürekli geliştirmeyi,
      • Çevre ile ilgili küresel gündemi ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi, ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlar ve uygunluk yükümlülüğü olarak kabul ettiğimiz tüm şartlara tam uyumu,
      • Çevresel hedefler doğrultusunda, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını desteklemeyi,
      • Tüm ilgili taraflara çevrenin korunması konusunda farkındalık kazandırmayı ve bu kapsamda bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemeyi,
      • Çevre üzerindeki olası etkileri, kaynağında önleme prensibi ile kontrol altında tutmayı taahhüt ederiz.