İş Sağlığı ve Güvenliği

Tüm faaliyetlerimizde sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi, ulusal ve uluslararası mevzuata tam uyumu, çalışanların katılımı ile güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı iş sağlığı ve güvenliği politikamızın ana çerçevesi kabul eder.

Bu politika doğrultusunda;

  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk ve fırsatlarını değerlendirerek iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli geliştirmeyi,
  • Güvensiz davranış ve güvensiz durumları azaltarak ve tehlikeleri ortadan kaldırarak güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratmayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili küresel gündemi ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi, ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlar ve uygunluk yükümlülüğü olarak kabul ettiğimiz tüm şartlara tam uyumu,
  • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımı ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması için ortam sağlamayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği hedefleri doğrultusunda, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını desteklemeyi,
  • Tüm ilgili taraflara iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık kazandırmayı ve bu kapsamda bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemeyi taahhüt ederiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği